Membrii fondatori ai ASOCIAȚIEI CLUSTERULUI REGIONAL „GREEN SOLUTIONS LOW DANUBE” sunt:

UNIVERSITATEA „DANUBIUS" DIN GALAȚI

cu sediul în Galaţi, Bld. Galați, nr. 3, judeţul Galaţi, telefon: 0372361207, fax 0372361292, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INDUSTRIAL PARC S.R.L.

cu sediul în Galați, Strada Calea Prutului, nr. 304, adresă de corespondență Strada Domnească, nr. 38, Galați

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

cu sediul în municipiul Galați, strada Domnească nr. 47,  telefon: 0236/460328/414112, fax 0236/461353, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

IPA S.A. BUCUREȘTI

cu sediul în București, Str. Calea Floreasca, nr. 169, sector 1

 

SCOPUL

Scopul Asociaţiei îl reprezintă planificarea și derularea de servicii și activități care vizează promovarea și elaborarea mecanismelor de suținere a întregii zone geografice „Dunărea de Jos”, pe termen lung, ca lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficienței energetice şi noilor energii sustenabile şi participarea în reţelele internaţionale ca partener sau coordonator de proiecte pentru creşterea competitivităţii organizaţiilor din Asociaţie, prin cooperare naţională şi internaţională.

 

Principalele noastre activităţi sunt:
a. dezvoltarea reţelei de tip cluster, respectiv elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare a clusterului, la nivel național și european;
b. căutarea de soluții ce promovează energiile neconvenționale și regenerabile în vederea implementării acestora de către membrii clusterului;
c. promovarea cercetării și dezvoltării pe diferite domenii de interes pentru membrii asociaţiei, a inovării și transferului tehnologic;
d. valorificarea potențialului tehnologiei energetice și aplicarea acestuia în cadrul sectorului public și privat;
e. îndeplineşte atribuţiile de management şi coordonare a activităţilor şi a  proiectelor întreprinse la nivelul CLUSTERULUI REGIONAL „GREEN SOLUTION LOW DANUBE";
f. consolidarea sistemului de transfer a rezultatelor cercetării de bază către membrii clusterului;
g. asigurarea colaborării, în domeniul cercetării, între mediul universitar, institute de cercetare și companii;
h. identificarea surselor de finanţare nerambursabilă și dezvoltarea unor proiecte pentru obţinerea de fonduri cu finanţare nerambursabilă, precum și atragerea de alte resurse(investiții, scheme de ajutor de stat, etc), în vederea dezvoltării sale ;
i. reprezentarea și asigurarea vizibilităţii clusterului şi a serviciilor oferite de către membrii săi atât la nivel naţional cât şi  internaţional;
j. încheierea unor parteneriate în domenii comune de lucru cu alte clustere din ţară şi străinătate cu acelaşi domeniu de activitate pentru realizarea unui transfer de expertiză și elaborarea unor proiecte de anvergură comune;
k. facilitarea schimburilor economice și a activităților comerciale între membrii clusterului și cu organizații din afara acestuia, respectiv promovarea intereselor membrilor asociației;
l. organizarea unor programe de formare continuă pentru personalul din cadrul organizaţiilor membre ale  clusterului;
m. reprezentarea intereselor din sectorul energetic la nivelul instituţiilor publice locale, judeţene şi naţionale;
n. sprijinirea sectorului public în vederea creșterii eficienței și a productivității în sfera de implementare a energiilor regenerabile, a eficienței energetice, în vederea protejării mediului înconjurător;
o. asigurarea de logistică și servicii suport(sediu, birotică, birou de reprezentare la nivelul instituțiilor UniuniiEuropene, etc);
p. susținerea și afilierea la un Cluster Land;
q. promovarea inovării și spiritului antreprenorial în sfera eficienței energetice a domeniul imobiliar;
r. promovarea imaginii asociației în ansamblu, întărirea cooperării dintre membrii acesteia şi atragerea de noi membri.